ข้อมูลการติดต่อ

สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

อาคาร 1 ชั้น 7
เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-610-5348

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
sripoom.iss@mua.go.th